Изделия от пластмаса

« Продукти
­

Имаме усвоени много и може да усвояваме допълнително пластмасови детайли произведени от различни полимери,по задание и чрез техниките шприцване под налягане и чрез механична обработка.

За изработка чрез механична обработка използваме технически полимери предварително изляти­под налягане на кръгли или правоъгълни заготовки.

Обработката извършваме на стругове и фрезови центри с ЦПУ и автоматично подаване.

За изработка на детайли чрез леене, шприцване под налягане изработваме нужната екипировка, шприц форми и приспособления за работа.

Според големината на детайлите използваме различни по обем шприц машини, всички с ЦПУ управления.

Според нужния обем за детайла имаме машини с максимален обем на шприцване до 2,5 кг.

Машините са на марка Енгел, Арбург и Щорк с максимално усилия на затваряне съответно 150 т­50 т­и 450 т.

Контрола на качество извършваме­ръчно, визуално чрез измервателни уреди, шаблони, калибри и профил проектор.
­
­